نگاهِ آفتاب

نویسندگان

استاد دانشگاه و نویسنده

فیلسوف و شاعر و محقق

پژوهشگر حوزه تصوف و عرفان اسلامی

دکتری عرفان و تصوف

پژوهشگر عرفان و فلسفه اسلامی

استاد فلسفه و ادبیات عرفانی

عضو شورای عالی علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

داستان‌نویس و نویسنده

نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه شیراز

پژوهشگر، مولوی‌پژوه

پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

ادیب، مولوی‌پژوه و حافظ‌شناس

شاعر و داستان‌نویس

پژوهشگر و نویسنده زبان و ادبیات فارسی

نویسنده و نظریه‌پرداز ادبیات کودک و نوجوان

پژوهشگر و مترجم متون فلسفی

نویسنده و پژوهشگر

 

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا 

شاعر، مترجم، نویسنده

پژوهشگر ادبیات و فلسفه

 

ادیب و روزنامه‌نگار و شاعر

صفحه2 از3
No Internet Connection