نگاهِ آفتاب

باقر طالبی دارابی

جامعه‌شناس فرهنگ

 

 

استاد باقر طالبی دارابی درس خارج فقه را در حوزه علمیه قم گذراندند. طالبی دانش‌آموخته حقوق از مجتمع آموزش عالی پردیس قم است و در جامعه شناسی فرهنگ نیز دکترا دارد. طالبی اکنون عضو هیئت علمی گروه دین‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • سیری در تلمود؛
  • مکاتب جایگزین: تاملی در باب منشأ احتمالی "عرفان های کاذب"در ایران؛
  • فاطمه.

 

No Internet Connection