نگاهِ آفتاب

تهمینه حدادی

روزنامه‌نگار و نویسنده و تصویرگر

 

تهمینه حدادی دانش‌آموختۀ خبرنگاری است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • شهرهای بدون نردبان
  • دشت قرمز قرمز
  • سیب و درخت و دختر

 

 

از دیگر فعالیت‌ها

 

  • تصویرگرى کتاب‌هاى کودک و نوجوان
  • همکاری با نشریه‌ی دوچرخه
  • همکارى با نشریات رشد
  • همکاری با نشریه‌ى کوشش
  • همکاری با نشریات همشهری جوان، تندیس، خبرنامه‌ى فرهنگستان هنر، دختران، سروش جوان، سروش هفتگی

 

 

No Internet Connection