نگاهِ آفتاب

تقی پورنامداریان

شاعر و پژوهشگر

 

 

تقی پورنامداریان شاعر ایرانی و استاد ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. پژوهش‌های وی بیشتر در حوزه نقد و تفسیر شعر هستند. او دارای مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • مجموعه شعر: ساکن چو آب و روان چون ریگ؛
  • جلد دوم داستان پیامبران در کلیات شمس؛
  • عقل سرخ شرح داستان های رمزی سهروردی؛
  • در سایه آفتاب (ساختارشکنی در شعر مولوی؛)
  • گمشده لب دریا (صورت ومعنی در شهر حافظ)؛
  • گزیده و شرح مخزن الاسرار با همکاری دکتر موسوی؛
  • دیدار با سیمرغ (تحلیل اندیشه و هنر عطار)؛
  • فرهنگ تاریخی زبان فارسی.

 

No Internet Connection