نگاهِ آفتاب

سودابه کریمی

مترجم و پژوهشگر حوزه عرفان

 

 

سودابه کریمی پژوهشگر عرفان اسلامی، ادیان و مولاناپژوهی است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • بانگ آب؛ دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا؛
  • حجره خورشید، شرحی بر مقالات شمس تبریزی؛
  • اسلام و مدرنیته؛
  • در باب دین: معنا، رویکرد و آینده؛
  • اخلاق، دین، و جامعۀ خوب.

 

مقالات:

 

  • نعل‌های باژگونه در هستی‌شناسی شمس و مولانا؛
  • دربارۀ متون مقدس: سورۀ دل؛
  • آشنایی با پی‌یر تیلار دوشاردن.

 

No Internet Connection