نگاهِ آفتاب

روزبه زرین‌کوب

پژوهشگر

 

 

روزبه زرین‌کوب دانش‌آموختۀ تاریخ و استادیار تاریخ در دانشگاه تهران است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان، عبدالحسین زرین‌کوب، روزبه زرین‌کوب
  • سقوط ساسانیان، فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان
  • ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر، گروه مؤلفان
  • دو رساله دربارۀ انقلاب مشروطیت ایران از ابوالقاسم‌خان ناصرالملک و محمد آقا ایروانی.

 

 

No Internet Connection