نگاهِ آفتاب

بهاءالدین خرمشاهی

فیلسوف و نویسنده و مترجم

 

 

بهاءالدین خرمشاهی نویسنده، مترجم، فیلسوف، روزنامه‌نگار، طنزپرداز، فرهنگ‌نویس، حافظ پژوه، شاعر و استاد دانشگاه است. تألیفات و ترجمه‌های خرمشاهی عمدتاً در چهار حوزه دین، حافظ پژوهی، قرآن و فلسفه متمرکز است. او قرآن کریم را به فارسی ترجمه کرده است.

 

از آثار تألیفی:

 

 • فرهنگ موضوعی قرآن
 • دائرةالمعارف تشیع
 • کتیبه‌ای بر باد
 • از شک تا یقین
 • سیر بی سلوک (مجموعه مقاله)
 • پوزیتیویسم منطقی
 • ترجمه‌کاوی
 • طنز و تراژدی
 • کژتابی‌های ذهن و زبان
 • فرصت سبز حیات
 • هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی
 • شرح عرفانی غزل‌های حافظ
No Internet Connection