نگاهِ آفتاب

جمشید کیان‌فر

مصحح و تاریخ‌پژوه

 

 

جمشید کیان‌فر مدتی ریاست گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه ملی را برعهده داشت. کیانفر سردبیری فصلنامه آینه میراث را نیز برعهده داشت. در دوره اول و سوم همایش حامیان نسخ خطی به عنوان نفر برگزیده معرفی شد.

 

از آثار تألیفی:

 

  • کشف تلبیس یا نیرنگ و دورویی انگلیس در ایران؛
  • تصحیح سفارتنامه خوارزم، رضاقلی خان هدایت؛
  • تصحیح ناسخ التواریخ، زندگانی امام علی (ع)، لسان الملک سپهر؛
  • تصحیح ناسخ التواریخ، زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س)، لسان الملک سپهر؛
  • تصحیح ناسخ التواریخ، خلفا و صحابه، لسان الملک سپهر، چهار جلد.

 

No Internet Connection