نگاهِ آفتاب

ایرج شهبازی

نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی

 

 

ایرج شهبازی در رشتۀ مباني فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تحصیل کرده است. وی همچنین دارای دكتراي تخصصي در رشتة زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران است. وی هم اکنون استاديار دانشگاه تهران و از اعضای مؤسسة لغت‌نامة دهخدا است.

 

از آثار:

 

  • سفری بر آسمان کن؛
  • سرای سکوت؛
  • پیدای پنهان؛ مجموعة نيايش‌هاي مولانا در دیوان شمس؛
  • با سی مرغ تا سیمرغ (منطق الطیر عطار برای فارسی آموزانِ غیر ایرانی و ایرانیانِ نوآموز)؛
  • سخن آشنا (غزلیاتِ حافظ برای فارسی آموزانِ غیر ایرانی و ایرانیانِ نوآموز).

 

No Internet Connection