نگاهِ آفتاب

حسن عشایری

عصب‌شناس و روان‌شناس

 

 

حسن عشایری استاد روانپزشکی و عصب‌شناسی است.

 

از آثار تألیفی

 

  • اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه‌های برنامه‌ریزی و حل مساله کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان
  • تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی
  • اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکه هشدار توجه
  • تاثیر آموزش مهارت ایروبیک بر شبکه موقعیت‌یابی توجه
  • مقایسه تاثیر القای موسیقی و تقلید حرکات قصدمند بر افزایش میانگین تعداد فعل در جمله در کودکان اتیستیک
  • بررسی غنای واژگان و روانی زبان اول و دوم در دوزبانه‌های آذری - فارسی مبتلا به زبان‌پریشی
  • اثربخشی طرح‌واره درمانی برتعدیل طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در بیماران وسواس جبری مقاوم به درمان

 

 

No Internet Connection