نگاهِ آفتاب

ابراهیم موسی‌پور بشلی

پژوهشگر تاریخ اجتماعی

 

 

ابراهیم موسی‌پور بشلی دانش‌آموختۀ دکتری تخصصی ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تهران است. او آثار تألیفی و ترجمه‌ای بسیاری را در حوزه عرفان و اسلام‌پژوهی و ادیان و عرفان تطبیقی منتشر کرده است. وی همچنین دانش‌آموختۀ دورۀ کارگردانی سینما از مؤسسه دانشگاهی رسام هنر است. وی عضو هیئت علمی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی است.

 

از آثار تألیفی:

 

 • رهیافت به فرد و داده‌های فردی در مطالعات تاریخ اجتماعی؛
 • دین زیسته و زندگی روزانه؛
 • رمضان و روزه داری در فرهنگ اسلامی، از رویت هلال تا زکات فطره؛
 • چهل در فرهنگ و تمدن اسلامی؛
 • دربارۀ یهود: جستارهایی در باب بنی‌اسرائیل، تورات و تلمود؛

 

از ترجمه‌ها:

 

 • تاریخ اجتماعی، مساله‌ها، راهبردها و روش‌ها، مایلز فربرن؛
 • یونگ، بوبر و تائوئیزم، هرولد کوارد و ایرنه ابر؛
 • دربارۀ انسان‌شناسی دین: سه مقدمه، آنماری دوال مالفییت و دیگران؛
 • دوازده + یک، سیزده پژوهش دربارۀ طلسم، تعویذ و جادو؛
 • مقدمه‌ای بر پژوهش دین عامیانه، ژاک واردنبورگ و دیگران؛
 • قصه در جهان اسلام، شارل پلا؛
No Internet Connection