نگاهِ آفتاب

امیرحسین ماحوزی

مولاناپژوه و محقق روان‌شناسی ادبیات

 

 

امیر حسین ماحوزی در رشته‌ پزشکی تحصیل‌کرده است. وی همچنین دارای مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است.

 

زمینه پژوهشی و تحقیقی دکتر ماحوزی، مولانا پژوهی و روان‌شناسی ادبیات است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • بررسی وجه شبه در کلیات شمس؛
  • مولانا و شخصیت خودشیفته؛
  • مولانا و جهان معاصر؛
  • مولانا و مفهوم من؛
  • الگوي روابط پدران و پسران در شاهنامه؛
  • تولد آسمانی یا مرگ نفسانی به روایت مثنوي ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی؛
  • نگاهی به ارزش هاي انسانی و آرمانی مولانا از دیدگاه اجتماعی؛
  • بررسی تشبیه در کلیات شمس معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی؛
No Internet Connection