نگاهِ آفتاب

امیر هاشمی مقدم

مردم‌شناس و انسان‌شناس

 

 

امیر هاشمی مقدم، دانشجوی دکترای رشته انسانشناسی در دانشگاه آنکارا است. هاشمی مقدم در رشته‌های مردم‌شناسی و ایران‌شناسی فرهنگی تحصیل کرده است.

 

برخی آثار:

 

  • انسان‌شناسی گردشگری(به کوشش)؛
  • بررسی انسان‌شناختی سینمای تاریخی ایران؛
  • مردم‌نگاری روستای کالج؛
  • روش‌های کمی و کیفی تحقیق در علوم اجتماعی؛
  • بررسی انسان‌شناختی شوخی‌های عامیانه ایرانی؛
  • نگاه مسلمانان و غرب به یکدیگر)؛

 

No Internet Connection