نگاهِ آفتاب

سید امیر اکرمی

پژوهشکر فلسفه دین و عرفان

 

 

سید امیر اکرمی در رشتۀ فلسفه دین (دانشگاه مک گیل)، ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی تحصیل کرده است.

 

اکرمی عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو شورای علمی موسسه سروش مولانا بوده است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • دینشناسی؛ سیری درتاریخ ونظریات دینشناسی جدید؛
  • دین و تغییر؛ مقالات و سخنرانی های پروفسور وینسنت برومر.

 

 

No Internet Connection