نگاهِ آفتاب

امیرعباس علیزمانی

استاد فلسفه

 

 

امیر عباس علیزمانی دارای مدرک دکترای فلسفه تطبیقی است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • آفتابی در میان سایه ای؛
  • اندیشه های کاربردی در الهیات؛
  • معنای زندگی؛
  • سخن گفتن از خدا.

 

No Internet Connection