نگاهِ آفتاب

اکبر ثبوت

دانش‌آموخته فلسفه و حقوق

 

 

اکبر ثبوت دارای تحصیلات حوزوی و دانش‌آموختۀ دو رشته فلسفه و حقوق از دانشگاه تهران است.

 

از آثار تألیفی:

 

 • فیلسوف شیرازی در هند
 • همراه با تحول اجتهاد
 • ترجمه فارسی دو جلد از الغدیر
 • مدارس اسلامی هند و جایگاه فرهنگ ایران در آن
 • بیست و سه گفتار
 • شرح شهید اول بر تهذیب الاصول علامه حلی
 • حسن بصری، گنجینه دار علم و عرفان
 • پیام فیلسوف
 • آزادی و استبداد از نگاه آخوند خراسانی
 • آخوند خراسانی و شاگردانش
 • حسن بصری افسانه یا واقعیت (متن مناظرات شفاهی و مکتوب استاد ثبوت و دکتر نصرالله حکمت)
 • آخوند خراسانی و حکومت اسلامی (متن مناظرات شفاهی و مکتوب استاد ثبوت و آقای حمید پارسانی

 

No Internet Connection