نگاهِ آفتاب

احمد تمیم‌داری

ادیب و فارسی‌پژوه

 

 

احمد تمیم‌داری ادیب، زبان‌شناس و فارسی‌پژوه ایرانی و استاد تمام گروه ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی است. او دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذرانده ‌است. او همچنین شاگردی افرادی چون شریف رضایی، سید علی شاه‌چراغی، سید جعفر شهیدی، احمد مهدوی دامغانی و... را در کارنامه خود دارد. وی عضو هیئت علمی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و سردبیر دو فصلنامه سخن عشق است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • تاریخ ادب پارسی: مکتب‌ها، دوره‌ها، سبک‌ها و انواع؛
  • گستره شعر پارسی در انگلستان و آمریکا، جان دی یوحنان؛
  • اسطوره متن بینا فرهنگی: حضور شاهنامه در فرهنگ ها و زبان های جهان؛
  • عرفان و ادب در عصر صفوی؛
  • داستانهای ایرانی؛
  • فرهنگ عامه.

 

از ترجمه‌ها

 

  • مقدمه‌ای بر ادبیات، نقد و نظریه (مفاهیم مهم نقد)، نیکلاس رویل، اندرو بنت؛
  • چکامه‌ای در باورهای شیعه (شرح قصیده کلامی ـ دینی صاحب ابن عباد).
No Internet Connection