نگاهِ آفتاب

ابوعلی ودادهیر

انسان‌شناس و جامعه‌شناس پزشکی

 

 

ودادهیر دانش‌آموختۀ روش شناسی علوم اجتماعی و کارشناسی روش شناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تبریز و دکتری جامعه شناسی-پزشکی و سلامت از دانشگاه تهران است.

 

از آثار تألیفی:

 

  • روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری
  • فراتحلیل در پژوهش های اجتماعی و رفتاری
No Internet Connection