نگاهِ آفتاب

Bilanço

Reynold Nicholson, Batının en büyük Mevlanaşinas alimlerinden biridir. Onun bilimsel yaşam karnesi bölümünde irdelenmiştir. Muhammed Cafer Yahaggi onu Mevlana’yı tanımak için güvenilir bir kaynak olarak tanımlamakta. Nasrullah Purcevadi ise açıklamasında, Nicholson'ın çalışma metodunu ele almakta ve onun tercüme ve tashihlerinin tarihsel ve edebi değerleri hakkında açıklamada bulunmaktadır.  Abdullah Anvar, Nicholson'ın Mevlana’ya olan ilgisinin sebebini, büyük arifin modern ve çağdaş bir şair olduğu gerçeğinde görüyor. Bahaiddin Hurremşahi, Nicholson'ın konumundan övgüyle söz ederken gerçekçi olmamızı ve onu Mesnevi’nin bir şarih ve yorumcusu olarak değil de sadece sözlü ve anlamsal açıklamalar yapan biri olarak görmemiz gerektiğini tavsiye ediyor. Ali Eşref Sadıki ise, Nicholson'un hem geleneği iyi bildiğine ve hem modern araştırmanın ilkelerine aşina olduğuna inananlardandır. Cemşid Kianfer, Nicholson'un Mevlana’ya karşı özel bir "hayranlığı"nın olduğunu açıklıyor. Rıza Eşrefzade, Edward Brown ve Louis Massignon ile birlikte Nicholson'u Avrupa'nın en büyük Oryantalistlerinden biri olarak görüyor. Behnam Naseri de "Tehlikeli Bilgi" kitabına bakış başlığı altında Robert Irwin'in Edward Saed’in oryantalistler hakkındaki eleştirel görüşlerini açıklıyor. Son olarak Dr. Homayun Himmeti de, "Bitmemiş Çaba" başlıklı makalesinde, Nicholson'un yüksek bilimsel konumunu kabul ederken, İslami Tasavvuf ve İnsanla Allah ilişkisi kitabındaki fena ve vahdeti vücut anlayışına eleştirel açıklamalar yapıyor. Nicholson'un Hıristiyanlıkta ki hülul kavramını İslam’daki fena kavramıyla karıştırdığına ve bunun ise onun yanlış idrakinin temelini oluşturduğuna inanmakta.

No Internet Connection