نگاهِ آفتاب

اخبار

شمارۀ سوم فصلنامه «نگاه آفتاب» ویژۀ بهار1400 منتشر شد.
مؤسسۀ سروش مولانا  دورۀ مجازی "شرح و تفسیر مثنوی؛ دفتر چهارم"  را برگزار کرد.
درسگفتار اول دوره مجازی "معنویت و امید اجتماعی" با تدریس مقصود فراستخواه در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار شد.
دوره مجازی "شرح و تفسیر مثنوی؛ دفتر ششم" با تدریس دکتر سید مجید سادات کیایی شروع شده است. اولین جلسه این دوره در تاریخ 4 خرداد برگزار شد.
درسگفتار دوم دوره مجازی "معنویت و امید اجتماعی" با تدریس دکتر مقصود فراستخواه در تاریخ 5 خرداد برگزار شد.
برگزاری کارگاه مجازی "زندگی هرروزه، رنجِ ملال و معنای زندگی از منظر مولانا و فیلسوفان اگزیستانسیالیست" در اسکای روم  
ترم شانزدهم دوره مجازی "شرح مقالات شمس تبریزی" با تدریس سودابه کریمی از سه‌شنبه 11 خرداد 1400 شروع شده است. این دوره هر سه‌شنبه برگزار می‌شود.
دومین شماره فصلنامه نگاهِ آفتاب در زمستان ۱۳۹۹ منتشر شد.   فصلنامه نگاه آفتاب با موضوع میراث مولانا و آموزه‌های عارفان به جمع مطبوعات پیوست. نگاه آفتاب می‌کوشد با رویکردی…
صفحه2 از3
No Internet Connection