نگاهِ آفتاب
تابستان ۱۴۰۰

نگاه آفتاب | شماره چهارم

تابستان ۱۴۰۰

 عشق از دیروز تا امروز؛ درنگی مقایسه‌ای از دریچۀ عرفان سنتی و انسان‌شناسی مدرن

 مولانا، عشق و معنای زندگی

 گذری به روزگار سپری‌شدۀ آنه ماری شیمل

 پرسش از اخلاق در ساحت عشق

 پله‌پله با مولانا؛ شرحی از یک زندگی

 شرق همیشه الهام‌بخش؛ نگاهی به حضور مولانا در آلمان

دیدار شمس و مولانا به روایت اپرای عروسکی

 

بیشتر بخوانید
پاییز و زمستان 1400

نگاه آفتاب | شماره پنجم

پاییز و زمستان 1400

اندیشۀ مولوی: از خرد مزدایی تا عقل عقال.

بازخوانی جایگاه خِرَد فلسفی در تاریخ تفکر عرفانی.

گذری به تاریخچۀ مواجهۀ انگلیسی‌ها با مولانا.

استادِ همه‌سویه: نگاهی به سلوک و کارنامۀ جلال‌الدین همایی.

شعاع حضور مولانا در دنیای نمایشنامه‌نویسی و موسیقی.

در هوای حیرت: روایت‌هایی از مواجهه با مولانا.

بیشتر بخوانید
No Internet Connection